O nama

Club Adriatic d.o.o

 • OIB: 44661735229
 • MBS: 080391811
 • Sjedište: Savska cesta 41/V, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
 • Devizni račun: 700100001634470, Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 • Swift code: ESBCHR 22
 • Iban code: HR 8624020061100094686
 • Temeljni kapital: 120.947.400,00 Kn, uplaćen u cijelosti

Nadzorni odbor

 • Gđa. Štefica Salaj –  predsjednica Nadzornog odbora
 • Gosp. Petar Mastilica – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Gđa. Meri Vajncetler – član Nadzornog odbora

Uprava

Predsjednik Uprave: Gosp. Aco Balorda

Član Uprave: Gđa. Daria Milina

Ured Uprave

 • Voditelj Ureda Uprave, odnosi s javnošću: Gđa. Đurđa Lovrić
 • Kontakt:
 • Savska cesta 41/V, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • tel. : 00385(0)1/6111-271
 • fax.: 00385(0)1/6111-254
 • e-mail: info@club-adriatic.hr

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

 • Kontakt:
 • Referent: Gđa. Daliborka Sačarić – Mažar
 • Savska cesta 41/V, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • tel. : 00385(0)1/6111-289
 • fax.: 00385(0)1/6111-254
 • e-mail: daliborka.sacaric@club-adriatic.hr
 • e-mail: daria.milina@club-adriatic.hr

Sektor prodaje i marketinga

Sektor operacija

 • Referent I: Gosp. Ivan Kovačević
 • Jasenova bb, Uvala Slana Selce, 51266 Selce,  Hrvatska
 • tel. : 00385(0)51/241-420
 • fax.: 00385(0)51/241-168

Sektor financija i računovodstva

 • Referent: Gđa. Ana Sačarić
 • tel.:00385(0)1/6111-291
 • fax.: 00385(0)1/6111-254
 • e-mail: ana.sacaric@club-adriatic.hr