O nama

Club Adriatic d.o.o

 • OIB: 44661735229
 • MBS: 080391811
 • Sjedište: Savska cesta 41/V, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
 • Devizni račun: 700100001634470,                                    Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 • Swift code: ESBCHR 22
 • Iban code: HR 8624020061100094686
 • Temeljni kapital: 120.947.400,00 Kn, uplaćen u cijelosti

Nadzorni odbor

 • Predsjednik Nadzornog odbora dr.sc. Dragan Magaš
 • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora – Mirko Herceg
 • Član Nadzornog odbora – Darko Lendić

Uprava

 • Direktor – Goran Fabris

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

Ured Uprave

 • Voditelj Ureda Uprave, odnosi s javnošću: Gđa. Đurđa Lovrić

Sektor prodaje i marketinga

Sektor financija i računovodstva