Nabava/Oglasi

 • Izjavu o prihvaćanju uvjeta plaćanja 2017 god.

  Izjavu o prihvaćanju uvjeta plaćanja 2017 god.

 • IZJAVA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA UGOVORA O PRODAJI I ISPORUCI ROBE 2017 god.

  IZJAVA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA UGOVORA O PRODAJI I ISPORUCI ROBE 2017 god.

 • POZIV Za prikupljanje ponuda za nabavu – sredstva za čišćenje, potrošni materijal i sitan inventar 2017 god.

  POZIV Za prikupljanje ponuda za nabavu – sredstva za čišćenje, potrošni materijal i sitan inventar 2017 god.

 • TABELA SITAN INVENTAR 2017g.

  TABELA SITAN INVENTAR 2017g.

 • TABELA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 2017g.

  TABELA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 2017g.

 • UGOVOR O PRODAJI I ISPORUCI ROBA 2017g.

  UGOVOR O PRODAJI I ISPORUCI ROBA 2017g.

 • UPUTE PONUDITELJIMA ZA NABAVU SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, POTROŠNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR 2017 god.

  UPUTE PONUDITELJIMA ZA NABAVU SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, POTROŠNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR 2017 god.

 • Poziv za dostavom obvezujućih ponuda za kupnju TN Baško Polje

  Poziv za dostavom obvezujućih ponuda za kupnju TN Baško Polje

 • Poziv za prikupljanje ponuda za zakup

  Poziv za prikupljanje ponuda za zakup

 • Poziv ponude zakup 2014

  Poziv ponude zakup 2014

 • Objava poziva za prikupljanje ponuda za opskrbu robom 2014

  Objava poziva za prikupljanje ponuda za opskrbu robom 2014

 • Poziv za nabavu roba i upute ponuditeljima 2014

  Poziv za nabavu roba i upute ponuditeljima 2014

 • Objava troškovnika nabave roba 2014.  

  Objava troškovnika nabave roba 2014.  

 • Poziv za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva Club Adriatic d.o.o

  Poziv za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva Club Adriatic d.o.o