Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe